Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8mb4' not supported, assuming utf-8 in /home/4/t/temcose/www/lib/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php on line 132

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8mb4' not supported, assuming utf-8 in /home/4/t/temcose/www/lib/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php on line 132

Warning: htmlspecialchars(): charset `utf8mb4' not supported, assuming utf-8 in /home/4/t/temcose/www/lib/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php on line 132

Vem är vi?

Temco® är en producent av varuhissar i Skandinavien, och har en lång erfarenhet av utveckling och konstruktion för andra företag. Temco® har arbetat med utveckling och konstruktion sedan 1990, vi är upptagna av bra, enkla och smarta lösningar på de utmaningar som alltid finns under framställning av nya produkter.

 

Temco® hissar är byggda enligt EUs regler med skandinaviska komponenter!
Detta ger trygghet och betyder att vi har den kunskapen som behövs för en säker och trygg installation.

Standarder:

Hissen är byggd efter Maskindirektivets lagar och föreskrifter(best. 522), samt följande Standarder:

NS-EN 81-31 2010: Säkerhetsregler för konstruktion och installering av hissar. Del 31: Vauhiss med tillgänglig hisskorg.
NS-EN 12100 2010: Maskinsäkerhet. Huvudprinciper för konstruktion. Riskvärdering och riskreduktion.
NS-EN 60204-1 2006: Maskinsäkerhet. Maskiners elektriska utrustning. Del 1: Generella krav.
NS-EN 13849-1 2008: Säkerhetsrelaterade delar i styrsystemer.

Ta kontakt idag!

Ta kontakt idag!

Telefon: 070-333 59 93
E-post: maj@temco.se

Läs mer

 

"Hissen har uppfört sig exemplariskt och används mycket"
- Erland Tolvstad (Driftsansvarig Tema Eiendom AS)